Học bổng du học

3 học bổng hàng đầu dành cho sinh viên quốc tế tại Canada

Theo tình hình của Canada hiện nay thì việc sinh viên quốc tế đang được chính phủ Canada quan tâm, tùy vào ngành học và bậc học tại các trường ở đây, bạn có thể tìm đến những chương trình học bổng Canada phù hợp cho bản thân mình, sau đây là danh sách 3 học bổng của 3 trường đại học mà bạn nên quan tâm đến.

>> Chương trình học bổng của trường đại học Manitoba

1/  Học bổng Pierre Elliott Trudeau Foundation Doctoral Scholarships

Chương trình học bổng tiến sĩ do chính quỹ Pierre Elliot Trudeau dành cho toàn thể sinh viên nước ngoài đã và đang đăng ký theo học các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở năm đầu tiên hoặc năm thứ hai tại một trường đại học bất kì ở Canada. Chương trình này ưu tiên dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triểncó nguyện vọng học thạc sĩ ở các ngành khoa học xã hội và khoa học nhân văn hoặc đang nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến: nhân quyền và nhân phẩm, con người và tài nguyên môi trường, vị thế của Canada trên thế giới, công dân ưu tú.

>> Nhận học bổng Canada cùng cao đẳng cộng đồng Conestoga College

Trị giá của chương trình học bổng này lên đến khoảng 60,000 CAD, kéo dài trong 3 năm. Đây là một trong những học bổng tiến sĩ danh giá nhất ở Canada nên tỉ lệ sinh viên đấu đá nhau để dành được nó cũng rất cao và khắc khe.

Thông tin chi tiết: http://www.trudeaufoundation.ca/en/programs/doctoral-scholarships

2/ Học bổng University of Waterloo International Master’s and Doctoral Student Awards

Chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên quốc tế của trường đại học Waterloo dành cho các ứng viên theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ bất kỳ ngành ngành nào của trường. Theo đó, sinh viên bậc thạc sĩ hay tiến sĩ sẽ nhận được học bổng sinh viên quốc tế có giá trị 1,960 đô la Úc/Học kỳ trong vòng 2 năm đối với bậc Thạc sĩ hoặc 3,920 đô la Úc/Học kỳ trong vòng 3 năm đối với bậc tiến sĩ.

>> Chương trình học bổng toàn phần từ học viện Humber tại Canada

Đại học Waterloo nổi tiếng đi đầu về việc phát triển các mạng lưới đối tác toàn cầu, có thế mạnh nghiên cứu đặc biệt trong các lĩnh vực: từ tính toán lượng tử, công nghệ nano cho đến tâm lý học lâm sàng cũng như các nghiên cứu khoa học về y tế và kỹ thuật.

Thông tin chi tiết: https://uwaterloo.ca/graduate-studies/awards/international-masters-and-doctoral-student-awards-imsa-idsa

3/ Học bổng University of Calgary Graduate Awards

Trường đại học Calgary cung cấp các học bổng toàn phần và bán phần bậc sau đại học, đặc biệt là những ứng viên theo chuyên ngành Hóa học với các học bổng nội bộ như: Dr. Don F. Tavares Teaching Award in Chemistry và Bonnie E. King Memorial Graduate Scholarship in Chemistry.

>> Trường đại học Trinity Western University tại Canada mở chương trình học bổng

Ngoài ra, đại học Calgary còn liên kết với các chương học bổng sau đại học của rất được tài trợ bởi các tổ chức như các tổ chức chính phủ liên bang và cấp tỉnh của Canada. Trong đó bao gồm các chương trình học bổng nổi tiếng như: Vanier, Alberta Innovates, Fullbright Canada…

Thông tin chi tiết: http://www.ucalgary.ca/chem/graduate/fees_funding/awards_scholarships#external

>> Trường đại học York triển khai học bổng toàn phần cho bậc cử nhân

[Tôn Hưng]

Post Comment

'UA-86108113-1'